Friday, July 22, 2011

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Улсын тэргүүн зэргийн шагналын төлөө хөдөлмөрлөцгө...

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Улсын тэргүүн зэргийн шагналын төлөө хөдөлмөрлөцгө...: "Тийм ээ... Ийм нэгэн уриалга байна. Та хамгийн гол нь заавал дэмжих ёстой биш... Үгүй ээ дэмжих хэрэгтэй юм байна. Тэгж гэмээнэ бид бүгд маш..."

No comments:

Post a Comment