Friday, August 19, 2011

Эсэргүүцэл

Залуус аа, Цөмийн хаягдлыг эх орондоо булахыг эсэргүүцэж байгаагаа facebook, twitter, google+, biznetwork болон олон нийтийн харилцааны цахим хуудас, хувийн блог хуудсуудаараа илэрхийлэхийн тулд нэгдсэн нэг эх бүхий /Монгол болон англи гэх мэт НҮБ-ийн хэлүүд дээр/ уриалга, зурагт хуудсаар 2011 оны 8-р сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд ижилсэхийг санал болгож байна. Хэрвээ үүнийг дэмжиж байвал цааш нь дамжуулна. Бид эх орондоо хайртай.

No comments:

Post a Comment