Tuesday, December 30, 2014

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: АЗ ЖАРГАЛТАЙГААР ҮДЭХ НЭГЭН ОН

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: АЗ ЖАРГАЛТАЙГААР ҮДЭХ НЭГЭН ОН: Тийм ээ, үнэхээр аз жаргалтайгаар үдэх нэгэн жил бол 2014 он байлаа. Жилийн эхнээс л бүхий л зүйлд өөрийгөө сорих мэт сонирхолтой, адал явд...

АЗ ЖАРГАЛТАЙГААР ҮДЭХ НЭГЭН ОН

Тийм ээ, үнэхээр аз жаргалтайгаар үдэх нэгэн жил бол 2014 он байлаа. Жилийн эхнээс л бүхий л зүйлд өөрийгөө сорих мэт сонирхолтой, адал явдалтай бүхэн ээлжлэн ирж миний амьдралыг эгэл бус болгосон гэхэд болно.