Monday, July 18, 2011

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Нэг иймэрхүү...

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Нэг иймэрхүү...: "Нэг иймэрхүү юм болж байна аа. Одоо 2-р дугаар төвшиний дундын шалгалттай үе. Шалгалт учраас зохион бичлэг шүү юм бичих хэрэгтэй болдог. Тэг..."

No comments:

Post a Comment