Friday, January 31, 2014

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: БЯЦХАН ЕСҮС ХҮНТЭЙ ЯРЬЖЭЭ

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: БЯЦХАН ЕСҮС ХҮНТЭЙ ЯРЬЖЭЭ: Нэг ийм хачин жигтэй явдал манай энэ хавьд /Lapu Lapu, Mactan island, Philippine/ болжээ. Сургуулийн орчим дах далайн эрэгт 3 хүүхэ...

No comments:

Post a Comment