Sunday, June 24, 2012

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: БИДНИЙ ЭРХЭЭ ЭДЛЭХ ӨДӨР

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: БИДНИЙ ЭРХЭЭ ЭДЛЭХ ӨДӨР: Цахим ертөнцөд хэдийнэ танил болсон эрхэм хүндэт найз таны амрыг айлтгая. Сонгуулийн дуулиан сонорт хүрч, сонголт хийхийг эртнээс сануулса...

No comments:

Post a Comment