Friday, June 1, 2012

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Миний тоглолтоос...

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Миний тоглолтоос...: Сайн байна уу? Миний бяцхан тоглолтыг хүлээн авна уу. Миний энэ тоглолт зөвхөн элэглэлийн тоглолт гэдгийг ойлгож хүлээн авна гэдэгт итгэ...

No comments:

Post a Comment