Sunday, December 4, 2011

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Баярлалаа Дээгий

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Баярлалаа Дээгий: Баярлалаа Дээгий... Үнэхээр ингэж хэлэхгүй бол болохгүй нь ээ. Энэ үгийг зүгээр л нэг хэлж байгаа юм биш. Хийлч Дээгийгийн гайхалтай тоглолт...

No comments:

Post a Comment