Wednesday, April 8, 2015

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: “АРИУН ХАВРЫН ТАХИЛГА” ЭТНО БАЛЕТЫН МОНГОЛ ДАХЬ НЭ...

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: “АРИУН ХАВРЫН ТАХИЛГА” ЭТНО БАЛЕТЫН МОНГОЛ ДАХЬ НЭ...: Нийслэлийн Улаанбаатар чуулга XX зууны алдарт хөгжмийн зохиолч И.Ф.Стравинскийн суут туурвил “Ариун хаврын тахилга” балетыг 2015 оны ...

No comments:

Post a Comment