Tuesday, December 30, 2014

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: АЗ ЖАРГАЛТАЙГААР ҮДЭХ НЭГЭН ОН

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: АЗ ЖАРГАЛТАЙГААР ҮДЭХ НЭГЭН ОН: Тийм ээ, үнэхээр аз жаргалтайгаар үдэх нэгэн жил бол 2014 он байлаа. Жилийн эхнээс л бүхий л зүйлд өөрийгөө сорих мэт сонирхолтой, адал явд...

No comments:

Post a Comment