Friday, March 16, 2012

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Үзэгчдэд хэлэх хэдхэн үг

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Үзэгчдэд хэлэх хэдхэн үг: Сайн байна уу? Хавар болоод хүн бүрийн сэтгэл хөдлөж, ямар нэг шинэ соргог зүйлээр хүч сэлбэх хүсэл хэн хүнд л төрж байгаа биз. Энд тэнд оло...

No comments:

Post a Comment