Thursday, March 15, 2012

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Цэцэрлэгийн ангийнхнаа хайна

МӨНХ ЗҮЙЛ ҮГҮЙ: Цэцэрлэгийн ангийнхнаа хайна: Сайн байна уу? Миний блогийг шимтэн уншигч эрхэм таны амрыг эрж байна. Би өнөөдөрхөн энэ зургийг сэргээн нэг харлаа. Тэгээд нэгэн санаа төрс...

No comments:

Post a Comment