Thursday, June 2, 2011

Мөнх зүйл үгүй...: Музей Эх орны түүхийг гэрчилнэ

Мөнх зүйл үгүй...: Музей Эх орны түүхийг гэрчилнэ: "Тун сайхан, маш чухал нэгэн санаачлагыг 100 хувь Монголын тодотголтой Үүрэн телефоны гуравдагч оператор Юнител корпорациас гаргажээ. Энэ нь ..."

No comments:

Post a Comment