Tuesday, May 17, 2016

OnY: Manus x Machina : Fashion in an Age of Technology

OnY: Manus x Machina : Fashion in an Age of Technology: Met Gala, албан ёсоор "Costume institute Gala" гэдэг бөгөөд тухайн жилийн үзвэрийн нээлтээ 5-р сарын эхний 1дэх өдөр "Me...

No comments:

Post a Comment